Хэвлэх DOC Татаж авах
Эрүүл мэндийн сайдын 2003 оны 9 дүгээр сарын 5-ны өдрийн 221 тоот тушаалын дөрөвдүгээр хавсралт
 
АЦХАХ-ЫН ҮЕД АРИУТГАЛ, ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛ ХИЙХ ЗААВАР
 
Нэг. Нийтлэг зүйл
1.            АЦХаХ өвчний голомтод байнгын ба эцсийн халдваргүйтгэл хийх, хэрэглэгдсэн багаж, аппарат хэрэгслийг халдваргүйтгэх, ариутгахад энэхүү зааврыг мөрдөнө.
2.            АЦХаХ өвчний голомтод эцсийн халдваргүйтгэлийг нийслэл, аймгийн төвд 2-3 цаг, суманд 3 цаг, багт 5-6 цагийн дотор хийсэн байна.
3.            Өвчний голомтод эцсийн халдваргүйтгэлийг мэргэжлийн ариутгагч гүйцэтгэнэ. Ариутгагч нь ажлын үед халаад, амны хаалт, бээлий, нүдний шилтэй ажиллана.
4.            Амны хаалтыг 4 цаг тутамд солино. Халдваргүйтгэл хийсний дараа ажлын хувцас хэрэглэлийг тайлан, гараа халдваргүйтгэн, ам, хоолой, хамрыг сайтар зайлна.
5.            Байнгын халдваргүйтгэлийг эмнэлэг, эрүүл мэндийн байгууллагууд өдөр бүр хийнэ.
6.                         Урьдчилан сэргийлэх халдваргүйтгэлийг АЦХаХ өвчин гарган, дэгдэлт бүртгэгдсэн сум, хорооны нутаг дэвсгэрийн эмнэлэг, эрүүл мэндийн улс, хувийн хэвшлийн эмнэлгүүд, үйлчилгээний байгууллагууд, нийтийн тээврийн хэрэгсэл, сууц өмчлөгчдийн нь холбоод зэрэг нь мэргэжлийн байгууллагад хандан хийлгэнэ.
7.                         Энэ зааврын "АЦХаХ-ын үед халдвартай объектод халдваргүйтгэл хийх аргачлал"-д зааснаар байнгын, эцсийн халдваргүйтгэлийг хийнэ.
8.                         Халдваргүйжүүлэх бодисуудын доторх үйлчлэгч бодисууд нь чанарын шаардлага хангасан, баталгаатай, вирусийг үхүүлэх хэмжээ /хувиар/ найруулагдан бэлтгэгдсэн, хүнд хоргүй, харьцангуй богино хугацаанд үйлчлэх шинж чанартай, халдваргүйжүүлж байгаа материалыг гэмтээхгүй байх шаардлагыг хангасан байна.
9.                         Хэрэглэж байгаа бодисууд нь мэргэжлийн байгууллагуудын чанарын баталгаатай, хэрэглэх хугацаа хэтрээгүй, зөв хадгалагдсан байна.
Хоёр: АЦХаХ-ын үед хэрэглэх халдваргүйтгэх, ариутгах бодисуудын жагсаалт
1.     Хлорлог бодис:
1.              Хлорамин хуурай ба уусмал, 0.2%-10%
2.              Хлорын шохой хуурай ба уусмалаар, 3-10%
3.              Гипохлорид кальц хуурай ба уусмалаар, 3%-7%
4.      Гипохлорид натри уусмалаар, 0.1-2% /Белизна/
5.      Жавелион уусмалаар, 0.015-0.3%/дихлор изоцианарут/
2.     Спирт:
1.            Этанол уусмал, 70%/денатурат /
2.            Этилийн спирт уусмал 60-96 %, изопропил спирт60%
3.     Иодлог бодис:
1.            Иод форм / lodoformum, /
2.            Иодинал уусмал / lodinolom, 0.1% химодин-Монгол, 0.9% кали иод, поливинил спирт/
3.     Поливидон иод уусмал, 10 % / бетадин-АНУ, иоданат-Орос, тамедин-Монгол нэр/
4.     Дөрөвдөгч аммоны нэгдэл / диметил, бензил аммоны нэгдэл/
4.      Альдегид:
1.                                     Формалин, уусмал 10%
2.                                     Глютаральдегид, уусмал 2%
3.                  Формальдегид, уусмал 5%
4.                  Сайдекс шингэн уусмал 2%     %
5.      Бусад бодисууд:
1.     Устөрөгчийн хэт исэл, уусмал 1-6%
2.     Виркон ( персульфат кали, идэвхжүүлэгч холимог, эрдэсүүд агуулна)
Гурав. АЦХаХ-ын үед халдвартай объектод халдваргүйтгэл хийх аргачлал
 
Объектын нэр
Арга
Бодисын хэмжээ, хувь
Хугацаа, хэмжээ
Тайлбар
1
Гарын халдваргүйтгэл
Халдваргүйжүүлэх уусмал хэрэглэнэ.
0.5 %-ийн вирконоор гар угаана.
60 %-ийн этилийн спиртийн уусмал
1 минут
гарын бүх гадаргууг бүрхэж байхаар 5 мл орчим спиртээр арчина.
Повидон иодтой саван
1 минут
Гарыг угаах техникийн дагуу угаана.
0.5% Хлорамины уусмал
2 минут
 
 
2
Ам, хоолой, хамрын хөндий
Халдваргүйжүүлэх уусмал хэрэглэнэ.
0.7% -ийн тамедины уусмал
1 минут
Арчих, угаах
2-ийн содын уусмал
Зайлах, угаах
1:5000 фурациллины уусмал
Зайлах, угаах
3
Дурандагч багажууд
Халдваргүйжүүлэх уусмал хэрэглэнэ.
1 % виркон 3%-ийн ус төрөгчийн хэт ислийн уусмал, этилийн спиртийн 96 %-ийн уусмал, хуурай халууны аргыг хослуулан угаана
30 минут
1 цаг
ЭМС-ын тушаалын 1997оны А/336 тоот тушаалын дагуу угаана.
4.
Наркозын аппарат
Халдваргүйжүүлэх уусмал хэрэглэнэ
1 % виркон 6%-ийн ус төрөгчийн хэт ислийн уусмал, 0.5 %-ийн угаагч бодисын уусмал угаагч бодис
30 минут
1 цаг
ЭМС-ын тушаалын 1997 оны А/336 тоот тушаалын дагуу угаана
5.
Давтан хэрэглэгдэх багаж
Халдваргүйжүүлэх уусмал хэрэглэнэ
1 % виркон 5%-ийн гипохлорид кальцийн уусмал 3%-ийн хлорамины уусмал
30 минут 4 цаг
Халдваргүйжүүлсний дараа угааж ариутгалд өгнө

6
Өвчтөнд хэрэглэж байсан багаж, хэрэглэл / зүү, тариур, хөвөн, марли,резин материал
Халдваргүйжүүлэх уусмал хэрэглэнэ
1 % виркон 3%-ийн хлорамины уусмалд байлгаж, шатааж устгана.
30 минут 1 цаг байлгана
Зүү, тариурыг аюулгүй хайрцагт хэрэглэсний дараа шууд хийж, шатаана.
7
Салс соруулах зонд, хаймсуур баллон, хөхлөг
Халдваргуйжүүлэх бодис хэрэглэнэ. Автоклавт ариутгана
1 % виркон Хэрэглэсний дараа угаана. 2%-ийн содын уусмалд буцалгана
30 минут
 
Халдваргүйжүүл--сний дараа автоклавт 110° С-т
30 минут
8
Амбуугийн хошуувч
Халдваргүйжүүлэх уусмал хэрэглэнэ
1 % виркон 3%-ийн хлорамины уусмалд
30 минут
 
15 минутын зайтай 2 удаа тус бүр 5 аас доошгүй минут арчин, нэрмэл усанд 5 минутын турш байлгана
2%-ийн содын уусмалд буцалгана
20 минут
 
0.5%-ийн химодины уусмалд дүрэх, арчина. Дараа нь 5 минутын турш ус гоожуулан зайлна.
35 минут
Уусмалд 30 минут байлгана, эсвэл 5 минутын турш арчина.
9
Нүдний шил
Халдваргүйжүүлэх уусмал ашиглана.
1 % виркон 70%-ийн спиртийн уусмал
 
Уусмалаар арчина.
10
Өрөө тасалгаа ны агаар
Бактери устгах гэрэл хэрэглэнэ.
Бактер устгах хэт ягаан туяаны гэрэл ОБН-150г.м
30-35 м2 талбайд 30 минут
Гэрэл асаж байх үед хүн байхыг хориглоно.
Халдваргүйжүүлэх уусмал хэрэглэнэ.
ОБН-300 маркийн гэрэл
60 шоо метр талбайд 30 минут
Гэрэл асаах хугацааг нарийн баримтлах шаардлага тай
3 %-ийн устөрөгчийн хэт ислийн уусмал
0.5% виркон
1 шоо метр 40 мл
1 шоо метр 100 мл
Зориулалтын багаж, төхөөрөмж ашиглан тоосруулан шүршинэ.
Шатаана.
Спиртийн уусмалаар хэрэглэн бамбардана
 
Өрөөний хана өрөөний дунд хэсэгт бамбар ашиглан халдваргүйтгэнэ. Энэ-аргыг олон хэрэглэх нь нь төдийлөн тохиромжтой бус

11
Өрөөний модон эдлэл, бусад тавилга
Халдваргүйжүүлэх уусмал хэрэглэнэ
3 %-ийн хлорамин Б, 3 %-ийн хлорын шохойн тунгаасан уусмал 0.1%-ийн ариун уусмал
1% виркон
2-оос доошгүй минут, 1 шоо метр 200-300 мл
30 минут
Өдөрт 3 аас доошгүй удаа буюу чийгтэй цэвэрлэгээ хийх тохиолдолд бүрд ба бохирдсон тухай бүр
12
Хивс, дэвсгэр
Халдваргүйжүүлэх уусмал хэрэглэнэ.
3%-ийн хлорамины уусмал
1% виркон
1 цаг
30 минут
30 минут
Нэвт шүршин норгон сойздож, нэвт норгон цэвэрлэн 1 цаг болсны дараа цэвэр усаар угаана
13
Бохирлогдсон цагаан хэрэглэл /голомтод өмссөн, ялгадсаар бохирлогдсон/
Халдваргүйжүүлэх уусмал хэрэглэнэ.
1% виркон 3%-ийн устөрөгчийн хэт ислийн уусмал 0.5 хувийн угаагч бодисын холимог
30 минут
1 кг цагаан хэрэглэлд 5 литр уусмал орно. Уусмалын хэм нь 30-аас доошгүй байна. Уусмалд байлгасны дараа цэвэр усаар зайлан, угаана. Дараа нь угаалгад өгнө
0.015 %-ийн гипохлорид кальцын уусмал
60 минут
3%-ийн хлорамины үусмал
120 минут
0.06%-ийн жавелионы уусмал /10л -т 4 шахмал/
60 минут
3%-ийн хлорын шохойн уусмал
180 минут
14
Цагаан хэрэглэл халаад
Халдваргүйжүүлэх уусмал хэрэглэнэ.
1% виркон 2%-ийн хлорамины-уусмал
30 минут 60 минут
1 кг цагаан хэрэглэлд 5 литр уусмал орно. Уусмалын хэм нь 30-аас доошгүй байна. Дараа нь угаалгад өгнө.
0.03 %-ийн жавелины уусмал /1 Ол-т 4 шахмал/
30 минут
2%-ийн вирконы уусмал
15-20 минут
15
Өвчтөн хавьтал бологсдын ариун цэврийн хэрэглэл
Халдваргүйжүүлэх уусмал хэрэглэнэ.
1% виркон 0.03%-ийн уусмал 10л-т 2 шахмал
30 минут
1 иж бүрдэлд 2 литр уусмал
Буцалгана
2 %-ийн содын уусмал
15 минут
16
Төрөл бүрийн тоглоомууд /үслэг ба цаасан тоглоомоос бусад/
Халдваргүйжүулэх уусмал хэрэглэнэ.
1% виркон 3% хлорамины уусмал
30 минут 60 минут
Уусмалд байлгана. Дараа нь цэвэр усаар зайлна.
Буцалгана.
2 %-ийн содын уусмал
15 минут буцалгах
Дараа нь цэвэр усаар зайлна.
17
Бохирлогд сон амны хаалт, нусны алчуур, гар нүүрний алчуур
Буцалгана.
2 %-ийн содын уусмал
15 минут буцалгах
Дараа нь цэвэр усаар зайлна.

18
Гадуур, дотуур хувцас
Халдваргүйжүүлэх уусмал хэрэглэнэ
0.1% химодины уусмал
1 % виркон
30 минут 30 минут
Уусмал хийх сав нь тагтай байх ба дараа нь цэвэр ус бүхий 2 цэвэр саванд тус бүр 5 минутаар дараалуулан сайтар угаана.
Уурын ариутгал Хийнэ. Дез камерт халдваргүйжүүлнэ
Автоклавт 1.5атмосфер даралт 126 хэм
30 минут
Ариутгалын чанарыг ЭМС-ын 1997 оны оны А/336 тоот тушаалын дагуу хянана. Камерийн ариутгалд авсан, олгосон журнал бүртгэлийг хөтөлнө.
Уур формалины камер 49-59 хэм С, 1 м 2 30 кг формолины /1мЗ 75 мл/
45 минут
Уурын камер 80-90 хэм С
45 минут
19
Матрас, ор дэрний хэрэглэл
Дез камерт уур фирмалин ба уур-агаарын аргаар халдваргүйтгэнэ.
 
1% виркон Уур формалины камер 49-59 хэм С, 1 м 2 30 кг формалины /1мЗ 75 мл/
30 минут 45 минут
Камерийн ариутгалд авсан, олгосон журнал бүртгэлийг хөтөлнө.
20
Ялгадас, шүлс, бөөлжис, цэр, хоолой, хамар зайлсан шингэн
Халдваргуйжүүлэх уусмалд хийнэ.
 
Хуурай вирконыг 250 г/кг түвшрүүлэг үүсгэхээр тооцож нэмээд сайн холилдуулна.
60 минут
250 гр/кг
 
 
Хлорын шохой /28-32% -ийн идэвхтэй /
30 минут
400 гр/кг
21
Банн, тосгуур, гар угаах ерөө
Плита угаагч нунтаг, халдвар гүйжүүлэгч бодисоор угааж цэвэрлэнэ.
3%-ийн   хлорамины уусмал /шахмал бол 1 л-т 6 ширхэг, угаагч бодис 10.0/
3 % виркон
3-5 минут, 0.5г/100 смЗ
30 минут
Дараа нь цэвэр усаар 2-3 удаа зайлж хэрэглэнэ
22
Цэвэрлэгээ ний материал,
Буцалгана.
2 %-ийн содын уусмал
15 минут
30 минут Цэвэр усаар зайлан,савангийн уусмалд угаана.
Халдваргүйжүүлсний дараа заавал цэвэр усаар зайлах хэрэггүй
Халдваргүйжүүлэх уусмалд хийнэ.
Халдваргүйжүүлэх уусмал хэрэглэнэ.
5 %-ийн гипохлорид кальцийн уусмал 10 л-т 50 гр 3% виркон 0.5%-ийн химодины уусмал
60 минут
30 минут 30 минут
Халдваргүйжүүлэх уусмалд хийнэ.
0.1%-ийн "ариун" уусмал
30 минут
Цэвэр усаар заавал зайлах шаардлага байхгүй.
 
Төрөл бүрийн тоглоомууд /үслэг ба цаасан тоглоомоос бусад/
Халдваргүйжүүлэх уусмалд хийнэ.
3% хлорамины уусмал
60 минут
Уусмалд байлгана. Дараа нь цэвэр усаар зайлна.
Буцалгана.
2 %-ийн содын уусмал 3 % виркон
15 минут буцалгах 30 минут
Дараа нь цэвэр усаар зайлна.
24
Бохирлогд сон амны хаалт, нусны алчуур, гар нүүрний алчуур
Буцалгана.
2 %-ийн содын уусмал
15 минут буцалгах
Дараа нь цэвэр усаар зайлна.
Халдваргүйжүүлэх уусмалд хийнэ.
0.1% химодины уусмал
1 % виркон
30 минут 30 минут
Уусмал хийх сав нь тагтай байх ба дараа нь цэвэр усаар сайтар зайлж хатаана.

 
 
Уурын ариутгал хийнэ
Автоклавт 1.5 атмосфер даралт 126 хэм
30 минут
Ариутгалын чанарыг ЭМС-ын 1997 оны А/336 тоот тушаалын дагуу хянана.
25
Ахуйн бээлий
Уусмалд бүрэн дүрж тавина.
0.1% "ариун" уусмал
30 минут
Халдваргүйжүүлсний дараа цэвэр усаар зайлах шаардлагагүй
0.5% химодины уусмал 1 % виркон
30 минут
26
Резин бээлий
Химийн халдваргүйтгэл хийнэ. Аюулгуй цуглуулан шатааж устгах буюу халдваргүйжүүлсний дараа шатаана
1%-ийн хлорамины уусмал
1% виркон
1 цаг 30 минут
Бээлийг аль болох давтан хэрэглэхгүй
27
Ном, сонин, цаас
Шатаана.
 
 
Их бохирдол той бол шатаана.
Уусмалд бүрэн дүрж, гаргана
3% хлорамины уусмал 3% виркон
30 сек-ийн турш
 
3%-ийн гипохлоридын уусмал
Дезкамерт халдваргүйжүүлнэ.
80-90 хэмд
45 минут
Чанарыг 7-10 хоног тутамд лабораторид шалгана.
28
Тээврийн хэрэгсэл
Гадна, дотор хэсэг хаалганы бариул, дугуй, руль зэргийг бүх хүний гар хүрэх гадаргууг шүршинэ. Уусмалаа алчуурт шингээж арчина.
3%-ийн хлорамины уусмал
1 шоо метр /100 мл
 
3% гипохлорид кальцийн уусмал
1 шоо метр /100 мл
0.06% жавеилоны уусмал
1 м кв/100 мл
0.5% химодин 1% виркон
1 шоо метр /100 мг 100мл/1кг
29
Хог хаягдал
Халдваргүйжүүлэх, шатаана
Хлорын шохой хуурайгаар / 28, идэвхт хлортой/
1 шоо метр /1кг
Эрүүл мэндийн байгууллагуудын хог хаягдлын менеж-ментийг боловсронгуй болгох тухай ЭМС, БОС-ын 2001; оны 249/201тоот тушаалыг мөрдөнө.
30
Шавьжтай тэмцэх
Устгал хийлгэнэ.
Мэргэжлийн байгууллагын зөвшөөрөлтэй хор бодис хэрэглэнэ.
1 шоо метр талбайд 40 мл шингэн бодис, 3-5 мг хуурай бодис
Мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэнэ.
31
Жорлон, цооног ил задгай талбай, ил бохир ус
Халдваргуйжүүлэх уусмал хэрэглэнэ.
5 %-ийн гипохлорид кальцын уусмал, ба хуурай бодис
1 шоо метр /100 мл, 1 шоо метр / 1 кг
Автомакс гидропультээр шүрших буюу хуурайгаар цацна.
5%-ийн хлорын шохойн уусмал

32
Задлан шинжилгээнд хэрэглэгдсэн өмсгөл, Материалуудын халдваргүйтгэл:
а. Багаж, хэрэглэл
б. Хог хаягдал
Химийн халдваргүйтгэл
хийнэ.
3%-ийн хлорамины
4 цаг
Битүү тагтай саванд
уусмал
 
хийж халдваргүйтгэнэ
 
 
1% виркон
30 минут
5%-ийн Гипохлорид
4 цаг
Халдваргүйжүүлсэн хог хаягдлыг албан ёсоор устгагчид хүлээлгэн өгч тэмдэглэл хөтөлнө.
кальцийн уусмалд
 
буюу 3% хлорамины
 
уусмал
 
 
 
 
 
08-10% ийн гипохлорид кальцийн уусмал 3% виркон
4-10 цаг
 
 
 
30 минут