Хэвлэх DOC Татаж авах

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн  сайд, Үйлдвэр,хөдөө аж ахуйн сайд,                       

      Эрүүл мэндийн сайдын   2013  оны 3 дугаар сарын 12- ны  өдрийн А-74 / А-37 / 76  

                                        дугаар   хамтарсан  тушаалын   3 дугаар хавсралт                                                                             

 

МОНГОЛ УЛСАД 2013 ОНД МАЛ ЭМНЭЛГИЙН АРИУТГАЛ, ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛИЙН

ЗОРИУЛАЛТААР АШИГЛАЖ БОЛОХ ПЕСТИЦИДИЙН ЖАГСААЛТ 

 

д/д

 

Худалдааны нэр, хэлбэр

 

 

Үйлчлэх бодисын нэр

 

Томъёо

Олон улсын  бүртгэлийн дугаар /CAS №, стандарт/

 

Тоо хэмжээ

 

Үйлдвэрлэсэн              улс

 

Зориулалт

 

1

 

Киллса,  нунтаг

Гурван хлорт цианурат натрийн хүчил

 

С3О3N3Cl3-Na

 

MNS5144:2002

220 тн

 

Монгол

Бэлчээр, хашаа, байр, мал, амьтан, тоног төхөөрөмж

 

2

 

Ксиао Ду Жи,  нунтаг

Хоёр хлорт изоцианит натри хлор

 

С3О3N3Cl2-Na

 

GB/T (19990х)      158705

20 тн

 

БНХАУ

Мал, амьтны байр, хашаа саравч, өтөг бууц, тээврийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж

 

3

 

Хлорын шохой, нунтаг

 

Идэвхт хлор

 

СаOCl2

 

7778-54-3

220.7 тн

 

БНХАУ

Мал, амьтны байр, хашаа саравч, өтөг бууц, тээврийн хэрэгсэл

4

Повидон иод,  шингэн

1 винил 2 пирролидон иод (0.7-10% )

 

(C6H10ON)n XI)

 

25655-41-В

17.16 тн

 

БНХАУ

Малын гаралтай түүхий эдийн агуулах, ахуйн хэрэглээний зүйл, багаж хэрэгсэл,  ус ариутгана.

 

5

 

Сипладине, түрхлэг

Повидон иод

 

(C6H9ON)n XI)

25655-41-B

FPSCO843

QD 08AG02

17 тн

 

Энэтхэг

Малын гаралтай түүхий эдийн агуулах, ахуйн хэрэглээний зүйл, багаж хэрэгсэл, ус ариутгана.

 

6

 

 

Дексид  200, 400, шингэн

Аммоны 4 суурьт нэгдэл, глутаралальдегид

 

(QACs)

67-63-0

68391-01-585409-23-0

111-30-8

 

500 кг нэмэгдэнэ

 

Голланд

Мал, амьтны байр, хашаа саравч, өтөг бууц, тээврийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, байрны хана, шалны ариутгалд

 

7

Si Chlor-T, шахмал

Дихлор изоцианурат натри

 Nacl2(NCO)3

ISO14001:2002

500 кг нэмэгдэнэ

        БНСУ

Мал, амьтны байр, хашаа саравч, өтөг бууц, тээврийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж

8

 

 

 

Hi-cop, нунтаг,

Экоцид С, нунтаг

Калийн 3 төрлийн давс, алим,  нимбэг, лимоны хүчлийн холимог

K2SO4;  KHSO4; 2KHSO5;  C4H6O5;  C6H8O7;

Potassium peroxomonosulfate № 70693-62-8

 Sodium Dobecylbenzenesulphonate -25155-30-0

Sulfamis acid 5329-14-6

 10.56 тн

          БНСУ,              

         Словани,     

 

Мал, амьтны байр, хашаа саравч, өтөг бууц, тээврийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, бактери, вирус, мөөгөнцөрийн ариутгалд

9

 

Виркон С, нунтаг

Персульфат кали, устөрөгчийн сульфат

     К2О8S2

7727-21-1

    3 тн

БНХАУ, ХБНГУ

Мал амьтан, шувууны байр, хашаа саравч, агаар, хэрэглээний болон ундны ус, мал эмнэлгийн лабораторийн багаж хэрэгслийн ариутгал халдваргүйжүүлэлтэд

10

Иодофор

Иод, иодот кали, фосфорын хүчил, хүхрийн хүчил, 

иодын 2,7-3,3 уусмал

-

  -

БНХАУ

Малын гаралтай түүхий эдийн агуулах, ахуйн хэрэглээний зүйл, багаж хэрэгсэл, ус ариутгана.

11

Мат-Шинэ-1, шингэн

 

Диоксид хлор

 

CLO2

 

-

-

БНХАУ

Хашаа, хот бууц, тоног хэрэгсэл, ахуйн зүйл, түүхий эдийг ариутгах

12

Ципеметрин, шингэн

Циперметрин-пиретройд

C22H19Сl2NO3

-

10 тн

Монгол, БНХАУ, БНСУ

Бүх төрлийн хамууны хачиг, бөөс, ширх, өт, ялаа, шалз, хувалз, хачиг болон гадны паразитуудыг устгах

13

формальдегид  (формалин) 37 %

формальдегид

CH2O

50-00-0

1900 л

 

Гадаад орчин болон лабораторийн агаар ариутгах

14

Хлорын шохой

Хлорине диоксид

SIO2

10049-04-4

100 кг

 

Гадаад орчин халдваргүйтгэх

15

Идэмхий натри

Нартийн гидроксид

NaOH

1310-73-2

10 кг

 

Гадаад орчин халдваргүйтгэх

16

Веркон С (Verkon S)

Пероксимоно- сульфат кали

KHSO5

70693-62-8

135 кг

 

Лабораторийн багаж хэрэглсэл ариутгах

17

Нимбэгний хүчил

Нимбэгний хүчил

C6H8O7

77-92-9

15 кг

 

Лабораторийн агаар, ширээ, ариутгах

18

Хлорамин

Хлорамин

C5H11CI2N

55-86-7

5 кг

 

Лабораторийн багаж хэрэгсэл, ажлын байрны шал, хана, бариул ариутгах

19

Натрийн шүлтийн уусмал

Натрийн шүлт

 

NaOH

1310-73-2

120 кг

ОХУ

Лаборатори, шинжилгээ судалгааныажилын зориулалтаар

20

Виркон С

Пирокси-моносульфат кали

2KYSO5-KHSO4-K2SO4

71654-6

530 кг

Англи

Мал эмнэлгийн лабораторрийн ариутгал халдваргүйжүүлэлт

21

Нео-К7

Параформальдегид

HC-HO

R36/37

5000 ш

ОХУ,БНХАУ

Мал эмнэлгийн лабораторрийн ариутгал халдваргүйжүүлэлт

 22

Формалин

Формальдегид (40%)

H-CH=O

50-00-0

3005 кг

ОХУ, БНХАУ

Хяналтын дор агуулах зоорийн ариутгалд

23

Калийн шүлтийн уусмал

Калийн шүлт

KON

1310-58-3

45 л

-

Лаборатори, шинжилгээ судалгааны ажилын зориулалтаар

24

Содын уусмал

Натрийн карбонат

Na2CO3

497-19-8

102 л

-

Лаборатори, шинжилгээ судалгааны ажилын зориулалтаар

25

Давсны хүчлийн уусмал

Давсны хүчил

HCI

7647-01-0

60 л

-

Лаборатори, шинжилгээ судалгааны ажилын зориулалтаар

26

Цууны хүчлийн уусмал

Цууны хүчил

CH3COOH

64-19-7

50 л

-

Лаборатори, шинжилгээ судалгааны ажилын зориулалтаар

27

Хүхрийн шүлтийн уусмал

Хүхрийн шүлт

H2SO4

7664-93-2

53 л

-

Лаборатори, шинжилгээ судалгааны ажилын зориулалтаар

28

Фенол буюу карболын хүчлийн уусмал

Фенол

C6H6O

108-95-2

30 л

-

Лаборатори, шинжилгээ судалгааны ажилын зориулалтаар

 29

Хлромин Т

Хлор (28%-32%)

CH3C6H5SO2

NCLNa*H2O

127-52-6

900 кг

ОХУ, БНХАУ

Байр, тасалгаа микробоор бохирдсон эд зүйл ариутгах

30

Ус төрөгчийн хэт исэл

Ус төрөгчийн хэт исэл

H2O2

7722-84-1

42 л

-

Бокс шил савны ариутгал

31

Кальцийн гипохлорид

Кальцийн гипохлорид

CaCI2O2

7778-54-3

125 л

-

Багаж хэрэгсэл халдваргүйжүүлэх

32

Натрийн гипохлорид

Натрийн гипохлорид

NaCIO

7681-52-9

50 л

-

Багаж хэрэгсэл халдваргүйжүүлэх

33

Этилийн спирт

Этанол

C2H5OH

64-17-5

2100 л

-

Бактер устгах, гар ариутгах, микробын будаг болон индикатор найруулах

34

Санитол

Спирт

C6H7O2(OH)1

-

300 л

-

Гар ариутгах

35

Фторт цахиур хүчлийн натрийн уусмал

Фторт цахиур хүчлийн натри

Na2SIF6

16893-85-9

212 тн

-

Лаборатори, шинжилгээ судалгааны ажлын зориулалтаар

36

Экомин форте

Алкилдиметил бензиламмонийн хлорид

R(CH3)2C6H10NH2Cl

R(CH3)2C2H5C6H10NH2Cl

7772907

50 кг

-

Грамм сөрөг, грам эерэг бактер, мөөгөнцөрийг устгах

37

Бромадиолон

Бромт нэгдэл 0.5%

C30H23BrO4

28772-56-7

1 л

БНХАУ

Мэрэгчтэй тэмцэх

38

Цууны хүчил

Цууны хүчил

CH3COOH

64-19-7

10 л

-

Лаборатори, шинжилгээ судалгааны ажлын зориулалтаар

39

Давсны хүчил

Давсны хүчил

HCI

7647-01-0

1500 кг

БНХАУ

ОХУ

Орчны pH тохируулах

40

Фенол

Карболын хүчил

C6H5OH

108-95-2

200 кг

БНХАУ

ОХУ

Халдваргүйжүүлэлт, идвэххигүйжүүлэлт

41

Натрийн суурь

Натрийн гидроксид

NaOH

1310-73-2

1300 кг

БНХАУ

ОХУ

Орчны pH тохируулах

42

Гексилкан

-

-

-

40 л

Франц

Ариутгал, халдваргүйжүүлэлт

43

Алказол

-

-

-

300 л

Франц

Ариутгал, халдваргүйжүүлэлт

44

Алкофреш

-

-

-

50 л

Франц

Ариутгал, халдваргүйжүүлэлт

45

Спирт

Этилийн спирт

C2H5OH

64-17-5

350 л

Монгол

Ариутгал, халдваргүйжүүлэлт

46

Хлорын шохой

Калцийн гипохлорид

 

CaCI2O2

 

7778-54-3

500 кг

БНХАУ

ОХУ

Ариутгал, халдваргүйжүүлэлт

47

Хлорамин

Хлорамин Т тригидрат

CH3C6H4SO2NCINa*3H2O

7080-50-4

50 кг

БНХАУ

ОХУ

Ариутгал, халдваргүйжүүлэлт