Хэвлэх DOC Татаж авах
Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2004.11.11-ний  өдрийн
 592  тоот тушаалын 3 дугаар хавсралт
Хийгдэх судалгаа
Судалгааны зорилго
Хамрагдах байгууллагууд
 хугацаа
Тайлбар
1
Аж  ахуйн нэгжийн судалгаа
Төлбөрийн тэнцэлд хамрагдах мэдээл-лийг сайжруулах
1) Бүх аж ахуйн нэгжүүд
тухай бүр
 
2
Олон улсын байгууллага, гадаад орнуудын засгийн газар ба бусад оршин суугч бусын зардлаар Монгол улсад зохион байгуулагдсан хурал, семинар, зөвлөлгөөний зардлын судалгаа
Урсгал дансны үйлчилгээний тэнцлийн орлогыг тодорхойлох
1) Олон улсын байгууллагын салбар, суурин төлөөлөгчийн газрууд
2) Гадаадын элчин сайдын яамд
3) Томоохон зочид буудлууд
1) 7 сарын эхний хагас 2)
10 сарын эхний хагас
 
3
Монгол улсад томилолтоор ажилласан олон улсын ба гадаадын байгууллагын ажиллагсдын томилолтын  зардлын судалгаа
Урсгал дансны үйлчилгээний тэнцлийн орлогыг тодорхойлох
1) Олон улсын байгууллагын салбар, суурин төлөөлөгчийн газрууд
2) Гадаадын элчин сайдын яамд
3) Томоохон зочид буудлууд
1) 7 сарын эхний хагас 2)
10 сарын эхний хагас
 
4
Монгол улсын төрийн болон бусад байгууллагын ажиллагсдын гадаад оронд хурал, зөвлөлгөөнд оролцсон ба ажилласан томилолтын зардлын судалгаа
Урсгал дансны үйлчилгээний тэнцлийн зардлыг тодорхойлох
1)       Санхүү, Эдийн Засгийн Яам
2) Монголбанк
 3) Арилжааны банкууд
 4) Томоохон компаниуд
 5) Төрийн бус байгууллагууд
1) 1 сарын эхний хагас        2)
 7 сарын эхний хагас
 
5
Монгол улсад ирж буй гадаадын жуулчдын судалгаа
Урсгал дансны үйлчилгээний тэнцлийн орлогыг тодорхойлох
1) Аялал жуулчлалын газар
2) Aялал жуулчлал эрхэлдэг компаниуд 3) Зочид буудлууд
1) 7 сарын эхний хагас        2)
 10 сарын эхний хагас
 
6
Гадаадад жуулчлагч монгол иргэдийн судалгаа
Урсгал дансны үйлчилгээний тэнцлийн зарлагыг тодорхойлох
1) Аялал жуулчлалын газар
2) Aялал жуулчлал эрхэлдэг компаниуд
3) Хил Хамгаалах Ерөнхий Газар
1) 7 сарын эхний хагас        2)
10 сарын эхний хагас
Судалгаанд Хил хамгаалах ерөнхий газраас гаргадаг Монгол улсын хилээр орсон, гарсан монгол иргэдийн мэдээг нэмж ашиглана. 
7
Монгол улсын их, дээд сургуулиудад суралцаж буй гадаадын оюутнуудын тоо, сургалтын төлбөрийн судалгаа
Урсгал дансны үйлчилгээний тэнцлийн орлогыг тодорхойлох
1) Их Дээд Сургуулиудын  Консерциум 2) Их дээд сургуулиуд
1) 10 сарын эхний хагас       
 
8
Гадаад орнуудад төрийн сангаас бусад хөрөнгөөр  суралцагч монгол оюутнуудын судалгаа
Урсгал дансны үйлчилгээний тэнцлийн зарлагыг тодорхойлох
1) Гадаад орнуудад суугаа Монголын улсын элчин сайдын яамд
2) Монголын оюутны холбоо
1) 10 сарын эхний хагас       
 
9
Монгол улсад ирж эмчлүүлэгч гадаадын иргэдийн эмчилгээний төлбөрийн судалгаа
Урсгал дансны үйлчилгээний тэнцлийн орлогыг тодорхойлох
1) Рашаан сувилалын газрууд
1) 8 сарын эхний хагас
 
10
Гадаад оронд эмчлүүлэгч Монгол иргэдийн эмчилгээний зардлын судалгаа
Урсгал дансны үйлчилгээний тэнцлийн зарлагыг тодорхойлох
1) Эрүүл Мэндийн Яам
2) Хөх хот, Бээжин дэх Монгол улсын элчин сайдын яам, консулын газрууд
Нэгдсэн I, II ба III эмнэлэгүүд
1) 6 сарын эхний хагас 2)
9 сарын эхний хагас
 
11
Гадаадын брэнд нэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн судалгаа
Урсгал дансны үйлчилгээний тэнцлийн зарлагыг тодорхойлох
1) Үйлдвэр Худалдааны Яам
2) Гадаадын брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч компаниуд
1) 1 сарын эхний хагас2)
 7 сарын эхний хагас
 
12
Монгол улсад ирж тоглосон гадаадын дуучид, хамтлагт төлсөн төлбөрийн судалгаа 
Урсгал дансны үйлчилгээний тэнцлийн зарлагыг тодорхойлох
1) Дуурь бүжгийн академик театр
2) Гадаадын дуучид, хамтлагийн тоглолтыг зохион байгуулагч компаниуд
тухай бүр
Энд тоглолтын талаархи сонин, сэтгүүл болон бусад мэдээллийн хэрэгсэлээр хийгдсэн сурталчилагааг  ашиглана. 
13
Монголын дуучид, хамтлагийн гадаадын бичлэгийн студид төлсөн төлбөрийн судалгаа
Урсгал дансны үйлчилгээний тэнцлийн зарлагыг тодорхойлох
1) Дуу бичлэгийн хуурцаг борлуулагч компаниуд
1) 1 сарын эхний хагас 2)
 7 сарын эхний хагас
 
14
Монгол улсад байгаа гадаадын элчин сайдын яам, консулын газар, олон улсын байгууллагын суурин төлөөлөгчийн газар дахь монгол ажиллагсдын цалин түүнтэй адилтгах орлогын судалгаа
Урсгал дансны  орлогын бүлгийг  тодорхойлох
1) Гадаад Хэргийн Яам             2) Нийгмийн Хамгаалал, Хөдөлмөрийн Яам                      3) Гадаадын элчин сайдын яам, олон улсын байгууллаг-уудын салбар, суурин төлөөлөгчийн газар                                              
1) 7 сарын эхний хагас       
 
15
Гадаадад ажиллаж буй Монгол иргэдийн судалгаа  
Урсгал дансны урсгал шилжүүл-гийн орлогыг тодорхойлох
1) Нийгмийн Хамгаалал, Хөдөлмөрийн Яам                     2) Ажиллах хүч, хөдөлмөр эрхлэлтэд зуучлагч компаниуд                                   3) Гадаад орнуудад суугаа  Монгол улсын элчин сайдын яамд
1) 4 сарын эхний хагас 2)
10 сарын эхний хагас
 
16
Олон улсын улаан загалмайн байгууллага ба гадаадын төрийн бус байгууллагын шугамаар ирсэн хандив, тусламжийн судалгаа
Урсгал дансны урсгал шилжүүл-гийн орлогыг тодорхойлох
1) Монголын Улаан Загалмайн Нийгэмлэг                                       2) Төрийн бус байгууллагууд
1) 4 сарын эхний хагас        2)
 10 сарын эхний хагас
 
17
Олон улсын улаан загалмайн байгууллага ба гадаадын төрийн бус байгууллагад шилжүүлсэн гишүүнчлэл ба хувь хандивын төлбөрийн судалгаа
Урсгал дансны урсгал шилжүүл-гийн зардлыг  тодорхойлох
1) Монголын Улаан Загалмайн Нийгэмлэг                                      2) Олимпийн хороо                    3) Залуучуудын холбоо             4) Бусад олон улсын байгууллагын гишүүн бүхий төрийн бус байгууллагууд
1) 10 сарын эхний хагас       
 
18
Хүчингүй болгосон өрийн судалгаа 
Хөрөнгийн дансыг тодорхойлох
1) Гадаад   зээлийн өрийн үлдэгдэлтэй компаниуд
тухай бүр
Энд зөвхөн хувийн секторт хүчингүй болгосон өрийн судалгааг ойлгоно. 
19
Монгол иргэдийн төлсөн визийн хураамжийн судалгаа
Урсгал дансны үйлчилгээний тэнцлийн зарлагыг тодорхойлох
1) Монгол улс дахь гадаадын элчин сайдын яамд
улирал бүр
 
20
Банкнаас гадуур гүйлгээнд байгаа бэлэн валютын судалгаа 
Санхүүгийн дансны бусад хөрөнгө оруулалт бүлгийн бэлэн мөнгө ба харилцахын гүйл-гээг тодорхойлох
1) Гаалийн Ерөнхий Газар     2) Хилийн боомтууд                  3) Валют солих цэгүүд            
1) 7 сарын эхний хагас