Хэвлэх DOC Татаж авах

Засгийн газрын 2014 оны 64 дүгээр

                                                                                                                                                                              тогтоолын 2 дугаар хавсралт

 

 

 

МЕДАЛЬ ХҮРТСЭН ТАМИРЧИНД ОЛГОХ МӨНГӨН ШАГНАЛЫН ХЭМЖЭЭ           

 

(сая.төг)

Наадам, тэмцээний ангилал, оноосон нэр

Мөнгөн шагналын хэмжээ

(Тамирчдын насны ангилал, медалиар)

Насанд хүрэгчид

Залуучууд

Өсвөр үе

Ангилал

Оноосон нэр

Алт

Мөнгө

Хүрэл

Алт

Мөнгө

Хүрэл

Алт

Мөнгө

Хүрэл

     1.          

Спортын наадам

Олимпийн наадам

120.0

60.0

30.0

-

-

-

40.0

20.0

10.0

Паралимпийн наадам

120.0

60.0

30.0

-

-

-

-

-

-

Дифлимпийн наадам

60.0

30.0

10.0

-

-

-

-

-

-

Универсиад

-

-

-

30.0

15.0

10.0

-

-

-

Дэлхийн спортын наадам

15.0

8.0

4.0

-

-

-

-

-

-

Дэлхийн оюуны наадам, Дэлхийн тулааны наадам

10.0

6.0

3.0

-

-

-

-

-

-

Азийн наадам

30.0

15.0

10.0

-

-

-

7.0

5.0

4.0

Азийн элсний, танхимын, тулааны наадам

8.0

4.0

2.0

-

-

-

-

-

-

     2.          

Олимпийн наадмын хөтөлбөрт багтдаг спортын төрлийн тэмцээн

Дэлхийн аварга

40.0

25.0

20.0

15.0

10.0

8.0

7.0

5.0

4.0

Дэлхийн зэрэглэлийн тэмцээн

15.0

8.0

5.0

-

-

-

-

-

-

     3.          

Олимпийн наадмын хөтөлбөрт багтдаггүй спортын төрлийн тэмцээн

Дэлхийн аварга

10.0

7.0

5.0

7.0

5.0

3.0

4.0

3.0

2.0