Аймгийн Засаг даргын 2007 оны 
94 дүгээр захирамжийн хавсралт
 

ОРОН НУТГИЙН ЧАНАРТАЙ АВТОЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖААР ЗОРЧИЖ БУЙ

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛЭЭС АВАХНЭГ УДААГИЙН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ

 
 
Тээврийн хэрэгслийн төрөл
Мотоцикль
Суудлын автомашин
Ачааны автомашин
Автобусны багтаамж
Механизм
3,5 тн
3,5 тн-оос дээш
12 хүртэл
12-оос дээш
Нэг удаагийн төлбөрийн хэмжээ
100
300
300
500
300
500
500
 
 
 
 
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар