Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн
 02 тоот  тогтоолын  хавсралт
 
“ЗАЛУУЧУУДЫН ЖИЛ”-ИЙН АЖЛЫГ АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД    ЗОХИОН  БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН
Ажлын хэсгийн дарга:         
 М.Оюунбат               Аймгийн Засаг дарга
Орлогч дарга:
 Ц.Дагвадаш              Аймгийн ИТХ-ын нарийн бичгийн
                                                                                                                             дарга
Гишүүд:         
Ж.Бадамдорж            Аймгийн Засаг даргын орлогч
Д.Батчулуун              Аймгийн ЗДТГ-ын дарга                              
Г.Буянжаргал:            Аймгийн ЗДТГ-ын НБЗХ-ийн дарга
Л.Эгиймаа                  Аймгийн БСГ-ын дарга
                                    Г.Ганбаатар               Аймгийн ХХҮХ-ийн дарга
                                    Б.Шижирбаатар         Аймгийн НЭ-ийн дарга
                                    Д.Батсайхан              Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгч
                                    Г.Эрдэнэ                    Аймгийн Статистикийн  хэлтсийн дарга
                                    П.Хишигдаваа           Аймгийн ЗДТГ-ын ХЗХ-ийн дарга
                                    Д.Оюунбилэг Хүүхдийн төлөө төвийн дарга
                                    М.Даваадорж             Цагдаагийн хэлтсийн дэд дарга
                                    Д.Эрдэнэбилэг          Аймгийн БТС хорооны дарга
                                    Ж.Энхцоодол            Аймгийн Аудитор
                                    Д.Амгалан                  Хас  Банк 31-р тооцооны төвийн захирал
Ч.Оюун                       Аймгийн эмэгтэйчүүдийн   зөвлөлийн                                                                  дарга                                                            
Х.Мөнхбаатар            Аймгийн ЗДТГ-ын НБЗХ-ийн соёл
                                                        бодлого хариуцсан түшмэл
                                    Г.Ганжаргал              Шунхлай ШТС-ын Булган аймаг   дахь                                                                                                                                    .                                                                              салбарын     эрхлэгч
Нарийн бичгийн дарга:  
С.Цагаан                   Аймгийн     НБЗХ-ийн
түшмэл
Б.Бат-Амгалан           Аймгийн Залуучуудын холбооны Тэргүүн