Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн
                                                                                      2008 оны 67тоот  тогтоолын IY хавсралт
 
 
“АТРЫН ГУРАВ ДАХЬ АЯН” – ТАРИАЛАНГИЙН
 ХӨГЖЛИЙН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
 АЙМГИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН
 
Дарга:
-       Аймгийн Засаг дарга
 
Орлогч дарга:
-       Засаг даргын орлогч
Гишүүд:
-       ҮДББОБХЗХ-ийн дарга
 
-       Санхүү эдийн засаг бодлого зохицуулалтын хэлтсийн дарга
-       Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга
-       Хууль зүйн хэлтсийн дарга
-       Хүнс, ХАА-н газрын дарга
-       Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга
-       Боловсрол, соёлын газрын дарга
-       Газрын харилцааны албаны дарга
-       Байгаль орчны албаны дарга
-       Хүнс, ХАА-н газрын орлогч дарга
-       Хүнс, ХАА-н газрын инженер
-       Хүнс ХАА-н газрын агрономч
-       Сэлэнгэ сумын Засаг дарга
-       Хутаг-Өндөр сумын Засаг дарга
-       Орхон сумын Засаг дарга
-       Тэшиг сумын Засаг дарга
-       Орон нутгийн хэвлэл, мэдээлэл хариуцсан ажилтан
 
Нарийн бичгийн дарга:
ЗДТГ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйг хариуцсан түшмэл