Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2008 оны
                                                                       40 тоот тогтоолын хавсралт
 
СУМДААС 2008 ОНД ОЙГООС БЭЛТГЭХ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ МОДНЫ ДЭЭД ХЯЗГААР 
 
Д/д
Сумдын нэр
Бүх мод  /шоо метр/
үйлдвэрлэлийн зориулалтаар үндсэн ашиглалтаар бэлтгэх хэрэглэгээний мод
Ойн арчилгаа цэвэрлэгээгээр бэлтгэх хэрэглээний мод
1
Баян-Агт
600
200
400
2
 Бугат
1700
500
1200
3
Орхон
1100
-
1100
4
Сэлэнгэ
5800
4300
1500
5
Тэшиг
6100
2500
3600
6
Хангал
600
-
600
7
Хишиг-Өндөр
300
 
300
8
Хутаг-Өндөр
4800
2500
2300
 
Нийт дүн
21000
10000
11000