Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2010 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдөр                                                                                                                                                                                               Улаанбаатар хот

 

 

БАРААНЫ ТЭМДГИЙН ХУУЛИЙН ТУХАЙ СИНГАПУРЫН ГЭРЭЭНД НЭГДЭН ОРОХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл. 2006 оны 3 дугаар сарын 13-наас 28-ны өдрүүдэд Сингапур Улсад хуралдсан Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын Дипломат бага хурлаас баталсан “Барааны тэмдгийн хуулийн тухай Сингапурын гэрээ”-нд Монгол Улс нэгдэн орсныг  Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                     Д.ДЭМБЭРЭЛ