Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх дуусгавар болох, сэргээх/

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН

 ТУШААЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

2015 оны 08 дугаар сарын 28 -ны өдөр                                      Дугаар А/186                                                         Улаанбаатар хот

                                                                                              

          Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн ТУШААХ нь:

         1.“Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх дуусгавар болох, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг сэргээх журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

        2.Тушаалыг хэрэгжүүлж ажиллахыг Цагдаагийн ерөнхий газар /тэргүүн комиссар Р.Чингис/, тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар /Б.Үнэнбат/ нарт тус тус даалгасугай.

        3.Энэхүү журмыг 2015 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

                                                     САЙД                                      Д.ДОРЛИГЖАВ