Хэвлэх DOC Татаж авах
БАРИЛГЫН ТУХАЙ /шинэчилсэн найруулга//Энэ хуулийг 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/