Хэвлэх DOC Татаж авах
ДААТГУУЛАГЧИЙГ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЗЛЭГТ ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ ҮЗҮҮЛЭХ ЭРХЭЭР УРАМШУУЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ
ДААТГУУЛАГЧИЙГ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЗЛЭГТ ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ ҮЗҮҮЛЭХ ЭРХЭЭР УРАМШУУЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

2009 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдөр Улаанбаатар хот

Дугаар 38

Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 8 дахь заалтыг үндэслэн ТОГТООХ нь:
Нэг. “Даатгуулагчийг эрүүл мэндийн үзлэгт үнэ төлбөргүй үзүүлэх эрхээр урамшуулах журам” -ыг нэгдүгээр хавсралтаар, “Даатгуулагчийн эрүүл мэндийн үзлэгийн хуудас”–ны загварыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
Хоёр. Энэ тогтоолоор батлагдсан журмыг 2009 оны 10 дугаар сарын 1-ний дотор төв, орон нутгийн нийгмийн даатгалын байгууллагуудад хүргүүлж, хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авахыг Улсын Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар /Ч. Алтанхуяг /-т даалгасугай.
Гурав.Энэхүү журмын дагуу урамшуулалд зарцуулах хөрөнгийг Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн жил бүрийн төсөв, төлөвлөгөөнд тусгаж, урамшуулал олгож, хяналт тавьж ажиллахыг Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар /Ч. Алтанхуяг /-т үүрэг болгосугай.
Дөрөв. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн ажлын алба /Х.Алимаа/, Эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөл /Н.Хүрэлбаатар /-д үүрэг болгосугай.


ДАРГА Д. НЯМХҮҮ


Улсын бүртгэлд 2011 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн 3226 дугаарт бүртгэсэн.