Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ (Уран бүтээлчдийн мөнгөн шагнал)

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ (Уран бүтээлчдийн мөнгөн шагнал)


2008 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 120Соёлын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


1. “Олон улсын хэмжээнд зохиогддог соёл, урлагийн их наадам, уралдаан, үзэсгэлэн, номын яармагт оролцож, онцгой амжилт гаргасан соёлын ажилтан, уран бүтээлчдэд мөнгөн шагнал олгох журам”-ыг 1 дүгээр, “Онцгой амжилт гаргасан уран бүтээлч, үсчин, гоо засалч, хувцас урлаачид олгох мөнгөн шагналын хэмжээ”-г 2 дугаар, “Олон улсын хэмжээнд зохиогддог соёл, урлагийн их наадам, уралдаан, үзэсгэлэн, номын яармагийн жагсаалт”-ыг 3 дугаар, “Олон улсын хэмжээнд зохиогддог өсвөрийн уран бүтээлчдийн соёл, урлагийн их наадам, уралдааны жагсаалт”-ыг 4 дүгээр хавсралтын ёсоор тус тус шинэчлэн баталсугай.


2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Журам шинэчлэн батлах тухай” Засгийн газрын 2005 оны 7 дугаар сарын 14-ний өдрийн 165 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                                                                      С.БАЯР


Боловсрол, соёл, шинжлэх


ухааны сайд                                                                                                                                     Н.БОЛОРМАА