Хэвлэх DOC Татаж авах
АГНУУРЫН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨР, АН АМЬТАН АГНАХ, БАРИХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН  ХУРААМЖИЙН ТУХАЙ