Хэвлэх DOC Татаж авах
УЛСЫН САЙН МАЛЧИН,ТЭРГҮҮНИЙ ТАРИАЛАНЧ ХАМТ ОЛОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

УЛСЫН САЙН МАЛЧИН,ТЭРГҮҮНИЙ ТАРИАЛАНЧ ХАМТ ОЛОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ


2011 оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 10Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


1. 2011 онд 43 малчныг “Улсын сайн малчин”-аар, 10 аж ахуйн нэгжийг “Улсын тэргүүний тариаланч хамт олон”-оор тус тус шалгаруулан шагнасугай.


2. “Журам батлах тухай” Засгийн газрын 2009 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдрийн 70 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан “Улсын сайн малчин шалгаруулах журам”-ын 2 болон 10 дахь заалтын “15 хүртэл малчныг” гэснийг,мөн тогтоолын 4 дүгээр хавсралтаар баталсан “Улсын тэргүүний тариаланч хамт олон, улсын тэргүүний тариаланч шалгаруулах журам”-ын 2 болон 10 дахь заалтын “8 хүртэл аж ахуйн нэгж, байгууллага” гэснийг тус тус 2011 онд дагаж мөрдөхгүй байхаар тогтоосугай. 


          Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                  С.БАТБОЛД 


        Хүнс,хөдөө аж ахуй,хөнгөн 


             үйлдвэрийн сайд                                                   Т.БАДАМЖУНАЙ