Хэвлэх DOC Татаж авах
АРД НИЙТИЙН САНАЛ АСУУЛГЫН ТУХАЙ/Энэ хуулийг 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/