Хэвлэх DOC Татаж авах
АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ
АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

1992 оны 12 дугаар сарын 5-ны өдөр Улаанбаатар хот

Дугаар 159

Монгол Улсын Засгийн газарт чиглэл болгох нь:
1.Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6, 7 дугаар зүйлийн 5 дахь заалтыг үндэслэн Монгол Улсын хил орчмын нутаг дэвсгэрийн байдлыг мэдээлэл, геодези, зураг зүйн талаар баримтжуулах төслийг үндсэнд нь зөвшөөрч түүнийг хэрэгжүүлэх ажлын хэсгийг байгуулж ажилласугай;
2.Төслийг хэрэгжүүлэх ажлын хэсгийн ахлагчаар Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн шинжээч Л.Гэндэнбаатарыг томилж төслийг 1994 онд багтаан гүйцэтгэсүгэй;
3.Ажлын хэсэгт төслийг хэрэгжүүлэх нөхцөл, бололцоогоор хангах арга хэмжээ авч байхыг Улсын аюулгүй байдлыг хангах ерөнхий газар /н.Баатар/-т даалгасугай.
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ П.ОЧИРБАТ