Хэвлэх DOC Татаж авах
БНМАУ-ЫН ХҮН АМ ЗҮЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ ЧИГЛЭЛИЙГ ЗӨВШӨӨРӨХ ТУХАЙ

ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ
БНМАУ-ЫН ХҮН АМ ЗҮЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ ЧИГЛЭЛИЙГ ЗӨВШӨӨРӨХ ТУХАЙ

1991 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдөр Улаанбаатар хот

Дугаар 115

1.”БНМАУ-ын хүн ам зүйн талаар баримтлах чиглэл”ийг зүйтэй гэж үзсүгэй.
2.Хүн ам зүйн талаар баримтлах чиглэлийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан нийгэм, эдийн засгийн цогцолбор арга хэмжээ авахыгБНМАУ-ын засгийн газарт даалгасугай.
3.Хүн бүр овог удмаа мэдэж, угийн бичгээ хөтлөх үндэсний түүхэн уламжлалыг сэргээн хөгжүүлэхийг монголын нийт иргэдэд уриалсугай.
БНМАУ-ын Ерөнхийлөгч П.ОЧИРБАТ