Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүн, тэдгээрийг дайчлах журам/

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүн, тэдгээрийг дайчлах журам/

2002 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдөр Улаанбаатар хот

Дугаар 172

Дайчилгааны тухай Монгол Улсын хуулийн 23 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ НЬ:
“Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүн, тэдгээрийг дайчлах журам”-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай. 
                                      МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                                                     Н.БАГАБАНДИ