Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн орон тооны бус зөвлөхүүдийн ажиллах журам/

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн орон тооны бус зөвлөхүүдийн ажиллах журам/

2006-01-20 Улаанбаатар

Дугаар 10

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн орон тооны бус зөвлөхүүдийн ажиллах журмыг хавсралтын ёсоор баталсугай.
МОНГОЛ УЛСЫН
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ Н. ЭНХБАЯР