Хэвлэх DOC Татаж авах
БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МЄРДЄХ ТУХАЙ

<p> МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ</p> <p> 2002 оны 5 дугаар сарын 3-ны өдөр</p> <p> Улаанбаатар хот</p> <p>  </p> <p> <span style="font-size:12px;">БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МЄРДЄХ ТУХАЙ</span></p> <p> <span style="font-size:12px;"><strong>1 дүгээр зүйл</strong>. </span></p> <p> <span style="font-size:12px;">Бага, дунд боловсролын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийг 2005-2006 оны хичээлийн жилээс эхлэн мєрдсүгэй.</span></p> <p>  </p> <p>  </p> <p>  </p> <p> <span style="font-size:12px;">           </span></p> <p> <span style="font-size:12px;">МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА С.ТЄМЄР-ОЧИР</span></p>