Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ / Хорих ял нь шүүхийн шийтгэх тогтоолоор хойшлогдсон ялтны засрал хүмүүжилд хяналт тавих журам /

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2003 оны 5 дугаар

сарын 2-ны өдрийн 1995 дугаарт бүртгэв.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН

САЙДЫН ТУШААЛ

 

2001 оны 1 дүгээр                                                                                                                                                                                                                                               Улаанбаатар

сарын 2-ны өдөр                                                                                                             Дугаар 02                                                                                                                            хот

 

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 104.2-ийг үндэслэн Улсын ерөнхий прокурортой зөвшилцсөний дагуу ТУШААХ НЬ:

1.“Хорих ял нь шүүхийн шийтгэх тогтоолоор хойшлогдсон ялтны засрал хүмүүжилд хяналт тавих журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Энэ журмын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, хошууч генерал Д.Сандаг-Очирт даалгасугай.

 

 

 

                                                                                САЙД                                     Ц.НЯМДОРЖ