Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ/ Албадан эмчлэх эмнэлгийн хамгаалалтын журам /

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2003 оны 6 дугаар

сарын 18-ны өдрийн 2095 дугаарт бүртгэв.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН

САЙДЫН ТУШААЛ

 

2002 оны 12 дугаар                                                                                                                                                                                                                                            Улаанбаатар

сарын 30-ны өдөр                                                                                                      Дугаар 311                                                                                                                              хот

 

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 101 дүгээр зүйлийн 8 дахь хэсгийг үндэслэн Улсын Ерөнхий прокурортой зөвшилцсөний дагуу ТУШААХ нь:

1.“Албадан эмчлэх эмнэлгийн хамгаалалтын журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Энэ журмын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, хошууч генерал Д.Сандаг-Очирт даалгасугай.

 

 

                                                                                               САЙД                                     Ц.НЯМДОРЖ