Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Нөхөх олговор олгох, үүнийг бүртгэх, тайлан гаргах журам/

МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Нөхөх олговор олгох, үүнийг бүртгэх, тайлан гаргах журам/


1998 оны 3 дугаар сарын 5-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 101"Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай" Монгол Улсын хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.7 дахь заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор ТУШААХ нь:


1. "Нөхөх олговор олгох, түүнийг бүртгэх, тайлан гаргах журам"-ыг хавсралтаар баталсугай.


2. Сум, дүүргийн санхүүгийн хэлтэс, тасагт нөхөх олговор олгоход зориулан төвлөрсөн төсвөөс олгох санхүүжилтийг хуваарийн дагуу шилжүүлж байхыг Төсвийн бодлогын газрын дарга (Л.Дашдорж)-д даалгасугай.


3. Нөхөх олговор олгох үйл ажиллагааг шуурхай, чирэгдэлгүй зохион байгуулж ажиллахыг сум, дүүргийн санхүүгийн хэлтэс, тасгийн дарга нарт үүрэг болгосугай.


                                                                                   САЙД                                                                                                           П.ЦАГААН


                                                                  1998 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдөр улсын бүртгэлийн 1220 дугаарт бүртгэсэн.