Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ / Aгнуур зохион байгуулалт явуулах журам /

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ЯАМ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ / Aгнуур зохион байгуулалт явуулах журам /


1997 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 52"Байгаль орчныг хамгаалах тухай" хуулийн 15 дугаар зүйл, "Ан агнуурын тухай" хуулийн 11 дүгээр зүйлийг хэрэгжүүлэх зорилгоор ТУШААХ нь:


1."Aгнуур зохион байгуулалт явуулах журам"-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.


2."Агнуур зохион байгуулалт явуулах журам”-ыг 1997 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж ажиллахыг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, аж ахуйн нэгж, байгууллагад даалгасугай.


                                                         САЙД                                                    Ц.АДЪЯАСҮРЭН


                                                            1997 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 999 дугаарт бүртгэсэн.