Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ


2003 оны 11 сарын 11-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 375“Соёлын өвийг хамгаалах тухай” хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:


1. “Утга соёлын өвийг сурвалжлан олох, судалж шинжлэх журам”-ыг нэгдүгээр, “Байгууллага, иргэнтэй байгуулах гэрээний загвар”-ыг хоёрдугаар хавсралтын ёсоор тус тус баталсугай.


2. Журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажмллахыг Соёл, урлагийн бодлого, зохицуулалтын газар /Л. Эрдэнэчимэг /-т даалгасугай.


                                                                                             САЙД А.ЦАНЖИД