Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ/ Хүний их эмчийн “Тангараг өргөх, хүндэтгэл үйлдэх журам”/

МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ/ Хүний их эмчийн “Тангараг өргөх, хүндэтгэл үйлдэх журам”/


2002 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 144Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ НЬ:


1. Хүний их эмчийн “Тангараг өргөх, хүндэтгэл үйлдэх журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.


2. Энэ журмыг 2002 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй.


3. Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан Эрүүлийг хамгаалах, нийгэм хангамжийн яамны сайдын 1992 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдрийн Б/80 тоот тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.


                                                         САЙД                                       П.НЯМДАВАА


                                              2003 оны 7 дугаар сарын 8-ны өдөр улсын бүртгэлийн 2153 дугаарт бүртгэсэн.