Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ / Аймгийн шагналын журам/

ГОВЬ- АЛТАЙ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ / Аймгийн шагналын журам/

2005 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдөр Алтай хот

Дугаар 41

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн Хуралдаанаас ТОГТООХ НЬ:
Нэг: Аймгийн шагналын журмыг хавсралтаар баталсугай.
Хоёр: Шагналын журмыг 2006 оны 01 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж ажилласугай.
Гурав: Шагналын үнэмлэх , тэмдэгний загварыг журамд заасны дагуу захиалан хийлгэхийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга / Ц.Самбуудаш /-д даалгасугай.


ДАРГА Б. ДОРЖДАГВА
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА Т. ӨЛЗИЙХҮҮ