Хэвлэх DOC Татаж авах
ШҮҮХИЙН МЭРГЭШЛИЙН ХОРООНЫ ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ
 

 

                  2013 оны 10 дугаар
                  сарын 15-ны өдөр                                                                              Дугаар 166                                                                                             Улаанбаатар хот

 

 

                              ШҮҮХИЙН МЭРГЭШЛИЙН ХОРООНЫ ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

          Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1, Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.8 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь:

 

          Шүүхийн мэргэшлийн хорооны дүрмийг хавсралт ёсоор баталсугай.

 

 

 

                                         МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                            ЦАХИАГИЙН ЭЛБЭГДОРЖ