www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Тохирлын үнэлгээний байгууллагын итгэмжлэлийн тогтолцоо - үндсэн дүрэм/


СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ

2011 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр                                                                                                                                                                         Улаанбаатар хот