www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЛИЙН ЗАГВАРЫГ ТУРШИХ, БАТЛАХ ЖУРАМ”-ЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ


СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2009 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр                                                                                                                                                                                 Улаанбаатар хот