www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
АРИУН ЦЭВРИЙН ТУХАЙ /Энэ хуулийг 2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/