www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ ОЛОН НИЙТИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ


ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ ОЛОН НИЙТИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
2009 оны 9 дүгээр сарын 29-ний өдөр                                                                                                                                          Төрийн ордон, Улаанбаатар хот