www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /БНМАУ-ын Төрийн соёрхолын тухай дүрэм, БНМАУ-ын Төрийн соёрхол хүртээх зөвлөлийн дүрэм/


ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /БНМАУ-ын Төрийн соёрхолын тухай дүрэм, БНМАУ-ын Төрийн соёрхол хүртээх зөвлөлийн дүрэм/
1991 оны 2 дугаар сарын 4-ний өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 06
БНМАУ-ын Төрийн соёрхолын тухай дүрмийг нэгдүгээр хавсралтаар, БНМАУ-ын Төрийн соёрхол хүртээх зөвлөлийн дүрмийг хоёрдугаар хавсралтын ёсоор баталсугай.
                                     БНМАУ-ын Ерөнхийлөгч                                                                                                 П.ОЧИРБАТ