www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн орон тооны бус зөвлөхүүдийн ажиллах журам/


МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн орон тооны бус зөвлөхүүдийн ажиллах журам/

2006-01-20 Улаанбаатар

Дугаар 10
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн орон тооны бус зөвлөхүүдийн ажиллах журмыг хавсралтын ёсоор баталсугай.
МОНГОЛ УЛСЫН
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ Н. ЭНХБАЯР