www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МЄРДЄХ ТУХАЙ


МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2002 оны 5 дугаар сарын 3-ны өдөр

Улаанбаатар хот

 

БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МЄРДЄХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.

Бага, дунд боловсролын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийг 2005-2006 оны хичээлийн жилээс эхлэн мєрдсүгэй.

 

 

 

          

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА С.ТЄМЄР-ОЧИР