www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ / Үйлдвэрлэлийн ажиллагааг түдгэлзүүлэн зогсооход мөрдөх /


БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ЯАМНЫ САЙДЫН ТУШААЛ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ / Үйлдвэрлэлийн ажиллагааг түдгэлзүүлэн зогсооход мөрдөх /
1998 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 77

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийг хэрэгжүүлэх зорилгоор ТУШААХ нь:

1."Үйлдвэрлэлийн ажиллагааг түдгэлзүүлэн зогсооход мөрдөх журам"-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.

2.Дүрмийг 1998 оны 6-р сард багтаан аймгуудын Засаг даргын дэргэдэх Мэргэжлийн хяналтын алба, нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх Байгаль орчны хяналтын газарт хүргүүлж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Байгаль орчны хяналтын улсын ерөнхий байцаагч /Ц.:Дамдин/-д даалгасугай. ..

                                                                                   САЙД                                                      С.БАЯРЦОГТ