www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Ахуйн бохир ус хаях цооногийг доторлож ашиглах /


МОНГОЛ УЛСЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ САЙД, САНГИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Ахуйн бохир ус хаях цооногийг доторлож ашиглах /
1995 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр