www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
АГААРЫН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ /Энэ хуулийг 2012 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./