www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖУРАМ, СТАТИСТИК МЭДЭЭНИЙ МАЯГТ БАТЛАХ ТУХАЙ /БОНХЯ-ны 2014-А-116 тушаалаар хүчингүй болсон/


/БОНХЯ-ны 2014-А-116 тушаалаар хүчингүй болсон/

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙДЫН ТУШААЛ ЖУРАМ, СТАТИСТИК МЭДЭЭНИЙ МАЯГТ БАТЛАХ ТУХАЙ

2009 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдөр                                                                                                                                                             Улаанбаатар хот