www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ / Нийслэлийн өмчийн үл хөдлөх хөрөнтөд хийх хөрөнгө оруулалтын зөвшөөрөл олгох, хянаж баталгаажуулах, бүртгэх түр журам


НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ  

2003 оны 12 дугаар

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ   

Монгол Улсын "Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай" хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 2 дугаар заалт, "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай" хуулийн 78 дугаар зүйлийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:
Нэг."Нийслэлийн өмчийн үл хөдлөх хөрөнгөд хийх хөрөнгө оруулалтын зөвшөөрөл олгох, хянаж баталгаажуулах, бүртгэх түр журам"-ыг 1 дүгээр хавсралтаар, хөрөнгө оруулагчид олгох "Хөрөнгө оруулагчийн гэрчилгээ"-ний загварыг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
Хоёр.Энэ журам гарсантай холбогдуулан 1998 оны 164 дүгээр захирамжаар батлагдсан "Нийслэлийн өмчийн түрээсийн барилга байгууламжид өөрчлөлт шинэчлэлт, засвар, хөрөнгө оруулалт хийх журам"-ыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
 

                                                                    НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                   М.ЭНХБОЛД