www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ДЭД ХӨТӨЛБӨР ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ


БУЛГАН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ ДЭД ХӨТӨЛБӨР ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ

2008 оны 03 сарын 17 өдөр Булган

Дугаар 59
Монгол улсын засгийн газрын 2006 оны 309 дугаар тогтоолыг үндэслэн аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаас ТОГТООХ НЬ:
1. “Ашигт малтмал ашиглах үйл ажиллагааг байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл, хохирол багатай багатай явуулах дэд хөтөлбөр”-ийг 1 дүгээр хавсралтаар, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
2. Дээрх хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авч ажиллахыг Байгаль орчны алба /А.Гантөмөр/, холбгдох агентлаг, сумын Засаг дарга нарт даалгасугай.
                                                                                          ДАРГА                                                                     Ц.ЭНХБАТ