www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ


БУЛГАН АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ТОГТООЛ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ

2008 оны 03 сарын 04 өдөр Булган

Дугаар 51
Монгол Улсын “Газрын тухай хууль”-ийн 33.1.2, “Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль”-ийн 5.1.6.2, 5.1.8.2, “Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай хууль”-ийн 8.3-т заалтыг үндэслэн аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаас ТОГТООХ НЬ:
1. Газрын мэдээллийн сангаас үйлчлэх үйлчилгээний хураамжийн хэмжээ-г хавсралтаар баталсугай.
2. Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулахад дээрх хураамжийг мөрдөж ажиллахыг Аймгийн газрын алба /дарга Д.Цэрэндорж/-д даалгасугай.
                                                                                              ДАРГА                                                       Ц.ЭНХБАТ