Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2011 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдөр
Улаанбаатар хот

АЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

15.12.4.мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх эм, бодис, тэдгээрийн угтвар бодис болон эмийн үйлдвэрлэл, худалдаа эрхлэх, импортлох, экспортлох; /Энэ заалтад 2002 оны 11 дүгээр сарын 28, 2011 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдрийн хуулиар тус тус нэмэлт оруулсан. /


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Д.ДЭМБЭРЭЛ