Хэвлэх DOC Татаж авах

АУДИТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
2005 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдөр
Улаанбаатар хот

1 дүгээр зүйл. Аудитын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "10/ улс төрийн нам" гэсэн 10 дахь заалт нэмсүгэй

2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг Улс төрийн намын тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө

МОНГОЛ УЛСЫН

ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА Д.ЛYНДЭЭЖАНЦАН

Хэвлэх