Хэвлэх DOC Татаж авах


МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ
      ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН

      ЗАРИМ ЗААЛТ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД

  ТООЦОХ ТУХАЙ

            1 дүгээр зүйл.Төрийн албаны тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2.1 дэх заалтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

            2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Эрүүгийн хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

                        МОНГОЛ УЛСЫН

                        ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                З.ЭНХБОЛД

Хэвлэх