Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2005 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдөр
Улаанбаатар хот

ТӨPИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Төрийн албаны тухай хуулийн 8.1.4-ийн  “Улсын иргэний хамгаалалтын газрын дарга”  гэснийг  “Онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга” гэж өөрчилсүгэй.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Н.ЭНХБАЯР
Хэвлэх