Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2011 оны 02 сарын 10 өдөр
Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

1 дүгээр зүйл. Гадаадын зээл, тусламжийг зохицуулах тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.3 дахь заалтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

МОНГОЛ УЛСЫН

ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ

Хэвлэх