Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2019 оны 12 сарын 12 өдөр
Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

АЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлд доор дурдсан агуулгатай 15.16.5-15.16.7 дахь заалт нэмсүгэй:

             “15.16.5.радио, телевизийн газрын сүлжээний үйлчилгээ;

15.16.6.радио, телевизийн үйлчилгээ:

                             5.16.6.a.олон нийтийн радио, телевиз;

15.16.6.б.арилжааны радио, телевиз;

15.16.6.в.өргөн нэвтрүүлгийн радио, телевиз;

15.16.6.г.төлбөртэй радио, телевиз.

              15.16.7.олон суваг дамжуулах үйлчилгээ.”

Хэвлэх

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Г.ЗАНДАНШАТАР