Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2005 оны 11 сарын 17 өдөр
Төрийн ордон. Улаанбаатар хот

1 дүгээр зүйл. Зар сурталчилгааны тухай хуулийн 17.2.3 дахь заалтын “Үнэт цаасны хорооноос” гэснийг “Санхүүгийн зохицуулах хорооноос” гэж өөрчилсүгэй.

2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН

ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Ц.НЯМДОРЖ

Хэвлэх